Potrzebujesz planu BIOZ? Ekofit Ci pomoże!

Na placu budowy łatwo może dojść do wypadku, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac należy poinformować pracowników o możliwych zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia. Służy do tego plan BIOZ, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Czy plan BIOZ jest obowiązkowy?

Plan tworzy się dla konkretnej inwestycji. Jego sporządzeniem zajmuje się kierownik budowy, a dokument musi być gotowy przed rozpoczęciem budowy. Plan BIOZ jest obowiązkowy dla każdej inwestycji, jeśli przewiduje się, że jej realizacja zajmie więcej niż 30 dni, ekipa budowlana będzie obejmować co najmniej 20 zatrudnionych pracowników, a planowane prace przekroczą 500 osobodni lub w planach jest jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

– prace zagrażające przysypaniem ziemią albo upadkiem z wysokości

– prace w bliskim sąsiedztwie linii elektromagnetycznych

– prace w miejscu stwarzającym ryzyko utonięcia

– prace na terenie otwartych zakładów przemysłowych

Jak powinien wyglądać plac BIOZ?

Dokładna treść jest uzależniona od specyfiki danej budowy, ale każdy taki dokument powinien zawierać część tytułową, część opisową oraz część rysunkową. Część opisowa obejmuje zakres prac budowlanych z podziałem na kolejne etapy, informację o potencjalnych zagrożeniach dla pracowników i osób przebywających na miejscu, informację o oznakowaniu miejsca budowy oraz plan postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku.

Część rysunkowa to dodatkowy załącznik z legendą, który w formie graficznej przedstawia rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, podział na strefy ochronne, lokalizację sprzętu przeciwpożarowego i ratunkowego, wykaz czynników stwarzających zagrożenie.

Edytowalny plan BIOZ na płycie CD

Przygotowany przez Ekofit dokument ułatwia indywidualne tworzenie planu BIOS. Znajduje się on na płycie CD i jest w formie edytowalnej, w programie WORD. Obejmuje on wszystkie wymagane pozycje, a użytkownik musi tylko wpisać swoje dane do dokumentu. Wpisane informacje zostają w pamięci dokumentu, dlatego gdy trzeba stworzyć nowy plan BIOS, nie ma konieczności wprowadzania od nowa tych samych informacji. Plan w formie CD umożliwia zapis dowolnej liczby realizowanych projektów, a w razie potrzeby łatwo sprawić dane z poprzednich inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 5 =